teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 題名
 内容 入力補助 youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


きたきた!

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月15日(火)08時02分58秒
  千葉東シェア
塾名  2005 ←2004
I進学院 108 ← 85
K葉学院  64 ← 72
H進学塾  34 ← 23(JAC)
Qオード  25 ← 18(JAC)
C葉進研  15 ← 34
M生       ? ←  3
Mデミア   3 ←  ?(JAC)
Tセミ学院   3 ←  ?
T郎塾    3 ←  ?
Gロア学院   2 ←  ?
A真学塾   2 ←  ?(JAC)
M英語学院   1 ←  ?(JAC)
K学ゼミ   1 ←  ?(JAC)
I英館    1 ←  ?(JAC)
Bルゲン   1 ←  ?(JAC)
K育学院   1 ←  0(JAC)
合格総数 327 ←327
判明数  264 ←235
不明数   63 ← 92
 
 

これは?

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月13日(日)03時03分24秒
  千葉東シェア
塾名  2005 ←2004
I進学院 108 ← 85
K葉学院  64 ← 72
C葉進研  ?? ← 34
H進学塾  34 ← 23(JAC)
Qオード  25 ← 18(JAC)
M生       ? ←  3
Mデミア   3 ←  ?(JAC)
Tセミ学院   3 ←  ?
T郎塾    3 ←  ?
Gロア学院   2 ←  ?
A真学塾   2 ←  ?(JAC)
M英語学院   1 ←  ?(JAC)
K学ゼミ   1 ←  ?(JAC)
I英館    1 ←  ?(JAC)
Bルゲン   1 ←  ?(JAC)
K育学院   1 ←  0(JAC)
合格総数 327 ←327
判明数  249 ←235
不明数   78 ← 92
 

まだ合わない??

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月13日(日)02時49分31秒
  塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 115(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院  78(34) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    17(?4) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生    ?( ?) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Gロア学院   3( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
Eスペック   1( ?) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Eルフィー   1( 1) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
T大進学会   1( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
K学ゼミ   1( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
I英館    1( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
Tセミ学院   1( ?) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
吉田塾    ?( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
Sタック   ?( ?) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← ?1
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
判明数 279(107) ←345( 80)←332(68) ←333
不明数  46( 23) ← 19( 30)← 31( 7) ← 35
 

もう一度

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月13日(日)02時47分39秒
  千葉東シェア
塾名  2005
I進学院 108
K葉学院  64
C葉進研  ??
H進学塾  34(JAC)
Qオード  25(JAC)
Mデミア   3(JAC)
Tセミ学院   3
T郎塾    3
Gロア学院   2
A真学塾   2(JAC)
M英語学院   1(JAC)
K学ゼミ   1(JAC)
I英館    1(JAC)
Bルゲン   1(JAC)
K育学院   1(JAC)
合格総数 327
判明数  249
不明数   78
 

修正

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月12日(土)03時08分0秒
  塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 115(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院  78(34) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    ??(?4) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生    ?( ?) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Gロア学院   3( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
Eスペック   1( ?) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Eルフィー   1( 1) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
T大進学会   1( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
K学ゼミ   1( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
I英館    1( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
Tセミ学院   1( ?) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
吉田塾    ?( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
Sタック   ?( ?) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← ?1
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
判明数 262(107) ←345( 80)←332(68) ←333
不明数  63( 23) ← 19( 30)← 31( 7) ← 35
 

とりあえず

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月12日(土)03時00分23秒
  千葉東シェア
塾名  2005
I進学院 108
K葉学院  ??
C葉進研  ??
H進学塾  34(JAC)
Qオード  25(JAC)
Tセミ学院   3
T郎塾    3
Gロア学院   2
A真学塾   2(JAC)
M英語学院   1(JAC)
K学ゼミ   1(JAC)
I英館    1(JAC)
Bルゲン   1(JAC)
K育学院   1(JAC)
Mデミア   ?(JAC)
合格総数 327
判明数  182
不明数  145
 

きたぞ!

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月10日(木)14時11分24秒
  まだまだ 投稿者: 19くん 投稿日: 3月 9日(水)19時03分8秒
塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 115(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院  78(34) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    ??(4?) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生   ??(??) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Eスペック ??(??) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Gロア学院   3( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
Eルフィー 2?(1?) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
K学ゼミ   1( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
I英館    1( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
吉田塾   ??( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
T大進学会   1( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Sタック   ?(??) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  ?( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
Tセミ学院 ???(??) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← 1?
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
不明数  63( 23) ← 19( 30)← 31( 7) ← 35
 

まだまだ

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月 9日(水)19時03分8秒
  塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 115(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院 ???(33) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    ??(4?) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生   ??(??) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Eスペック ??(??) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Gロア学院   3( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
Eルフィー 2?(1?) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
K学ゼミ   1( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
I英館    1( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
吉田塾   ??( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
T大進学会   1( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Sタック   ?(??) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  ?( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
Tセミ学院 ???(??) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← 1?
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
不明数 141(24) ← 19(30) ← 31( 7) ← 35
 

さて??

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月 4日(金)01時49分33秒
  塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 ???(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院 ???(33) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    ??(4?) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生   ??(??) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Eスペック ??(??) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Gロア学院 ??( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
K学ゼミ   1( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
I英館    1( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Sタック   ?(??) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  ?( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
Eルフィー ???(1?) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
Tセミ学院 ???(??) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
吉田塾   ??( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
T大進学会 ??( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← 1?
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
不明数  ???(25) ← 19(30) ← 31( 7) ← 35
 

どうなるぅ??

 投稿者:19くん  投稿日:2005年 3月 3日(木)22時15分35秒
  塾名  2005(特) ←2004(特)←2003(特)←2002
I進学院 ???(44) ←161(56) ←127(25) ←132
K葉学院 ???(33) ← 97(18) ←109(27) ← 93
H進学塾  37(15) ← 14( 4) ← 24( 8) ← 24(JAC)
Qオード  21( 4) ← 24( 3) ← 25( 5) ← 25(JAC)
C葉進研    ??(4?) ← 14( 8) ← 27( 1) ← 35
M生   ??(??) ← 9( ?) ← 6( ?) ← 7 (ウソくさ?)
Eスペック ??(??) ← 5( 1) ← 2( 0) ← ?
Gロア学院 ??( 2) ← 4( 3) ← 0( 0) ← 1
T大アチーブ  0( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
K学ゼミ   ?( 0) ← 2( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Sタック   ?(??) ← 2( 1) ← 2( 0) ← 2
T金進学教室  1( 0) ← 1( 1) ← 1( 1) ← 2(推1)(JAC)
N米文化学院  0( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 0(JAC)
NAC進学館  ?( 0) ← 1( 1) ← 0( 0) ← 1(JAC)
Mデミア   0( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
I英館  ???( 0) ← 1( 0) ← 2( 0) ← 1(JAC)
Eルフィー ???(1?) ← 1( ?) ← ?( ?) ← 2?(元N能葛西系M&A?)
S学舎    0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 1(JAC)
S英ゼミナー  0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
Bルゲン   0( 0) ← 1( 0) ← 0( 0) ← 0(JAC)
S研塾    0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 2(JAC)
A真学塾   1( 1) ← 0( 0) ← 3( 1) ← 2(JAC)
K応進学会   0( 0) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 1
Tセミ学院 ???(??) ← ?( ?) ← 2( ?) ← ?
吉田塾   ??( 1) ← ?( 1) ← ?( ?) ← ?
T大進学会 ??( 1) ← 0( 0) ← 0( 0) ← 0
塾なし  ???(??) ← 2( 1) ← ?( ?) ← 1?
合格総数 325(130) ←364(110)←363(75) ←368
不明数  ???(25) ← 19(30) ← 31( 7) ← 35
 

レンタル掲示板
/10